Taianomainen positiivinen palaute – 3 askeleella herätät sisäisen motivaation ja vaalit kasvun mindsettiä

Oma kokemukseni on, että positiivinen palaute ei juuri koskaan tunnu juuri miltään. Monesti sitä on myös vaivaantunutta ottaa vastaan. Miksi? 

Positiivista palautetta annetaan yleensä ominaisuuksista tai saavutuksista: “Sä oot tosi innostava valmentaja”, “Ihailen sun rohkeutta”, “Vau sä juoksit 100 metriä 10,5 sekunttiin!”, “Tosi hyvin paketoitu projekti. Asiakas oli erinomaisen tyytyväinen.” 

Nämä ovat asioita joita on ihan kiva kuulla. Ominaisuudet ja saavutukset ovat kuitenkin fiksattuja, muuttumattomia asioita. Tulemme kyllä huomioiduiksi, mutta menneisyydetemme kanssa. Palaute, joka keskittyy ominaisuuksiin tai saavutuksiin, vähättelee yksilön ponnistelujen merkitystä ja saa kokemaan parhaimmillaankin tyytyväisyyttä. 

Ja tyytyväisyys ei ollenkaan tavoita positiivisen palautteen taianomaista mahdollisuutta innostaa, energisoida ja synnyttää omistajuutta. Todellisuudessa haluamme tulla nähdyiksi sen kanssa, mihin nyt ja tulevaisuudessa kykenemme. 

Positiivinen palaute, joka tuntuu

Luissa ja ytimissä tuntuva positiivinen palaute huomioi toisen vaivannäön, on henkilökohtaista, kumpuaa läsnäolosta, on tulevaisuuteen suuntaavaa ja vaatii antajalta viitseliäisyyttä.

Kaipaamme saada konkreettisesti ja käsinkosketeltavasti tuntea sen, mihin olemme vaikuttaneet: Mitä tarkalleen olemme tehneet hyvin; Mitä toiset, yhteisömme, kokee toimintamme seurauksena (esim. iloa, luottamusta tai onnistumista); Ja miten panoksemme vie meitä kohti itsellemme merkityksellisiä tavoitteita. 

Haluamme tulla nähdyiksi vaivannäkömme kanssa. Saavutusten taustalla on aina kasa hikikarpaloita. Ominaisuuksien hiomiseen on käytetty runsaasti energiaa. Vaivannäön arvostaminen nostaa esille sen, miten olen kyennyt huippusuoritukseen. Eli myös sen miten kykenen vielä parempaan jatkossa. Siinä on sitä energiaa!   

Energisoiva positiivinen palaute voi olla yksinkertainen ajankohtainen kannustus: “Jes!” “Sä pystyt tähän” “Hyvää duunia!” “Just noin.” “Kiitos, että oot messissä!” Tällaista yksinkertaista kannustusta kaipaamme päivittäin. Se saa meidät kokemaan panoksemme arvokkaaksi, itsemme hyväksytyiksi ja ylläpitää positiivista yhteyttä toisiin.

”Tämän sä osaat jo!” Nyt haluan auttaa sinut seuraavalle tasolle. Auttaa sinua antamaan käytännönläheistä ja syvällisesti voimaannuttavaa palautetta. 

Taianomaisen positiivisen palautteen antaminen vaatii viitseliäisyyttä ymmärtää sitä, mitä toinen on tehnyt, mikä on hänelle haastavaa, mitkä ovat hänelle merkittäviä tavoitteita ja minkälainen ihminen hän on. Viitseliään palautteen muotoiluun täytyy aina käyttää hieman vaivaa – ja se on kaiken vaivasi arvoista!

Tällainen viitseliäs positiivinen palaute on taianomaista, koska se

  • Tukee kasvun mindsettiä
  • Voimistaa työn merkityksellisyyden kokemusta
  • Huomioi kaikki sisäisen motivaation osa-alueet tulevat huomioiduiksi (autonomia, kyvykkyys ja yhteisöllisyys)
  • Nostaa esille yksilön vahvuudet ja kyvykkyydet 
  • Synnyttää toivoa, itseluottamusta, optimismia ja resilienssiä, eli psykologista pääomaa
  • Kannustaa ottamaan jatkossakin vastuuta ja omistajuutta asioista
  • Vaalii tasavertaisuutta, luottamusta ja psykologista turvallisuutta

Huh. Väitän, että tässä on kyse voimakkaimmasta työkalusta, joka johtajilla, kollegoilla, vanhemmilla, opettajilla, valmentajilla ja vaikkapa terveydenhoitajilla on käytössään. 

Tässä sinulle kolmen askeleen malli, jolla annat taianomaista positiivista palautetta.


Taianomaisen positiivisen palautteen malli 

Vaivannäkö

Kuvaa ensin tarkasti ja käsinkosketeltavasti tilannetta, toimintaa ja henkilön ponnistuksia, joista annat palautetta. Haluan aloittaa henkilökohtaisella tarinalla. 

Kävin toissapäivänä pitkän ja itselleni todella haastavan puhelun potentiaalisen asiakkaan kanssa. Asiakkaan edustaja esitti tiukkoja kysymyksiä ja ilmaisi yhä uudelleen kaipaavansa lisää konkretiaa. Koin epäonnistumista ja useamman kerran puhelun aikana meinasin jäätyä. Löysin kuitenkin lopulta hyvän yhteyden asiakkaaseen ja sovimme jatkavamme keskusteluja. Annoin tilanteen jälkeen itselleni ääneen positiivista palautetta seuraavanlaisesti (Ja kyllä positiivista palautetta voi ja täytyy antaa itselle. Se kannattaa tehdä ääneen, jotta saa todella kuulla energian ja tunteen.):

Hyvä Pekka! Tää oli tosi haastava ja tärkeä puhelu. Sua jännitti sitä ennen, mutta silti ryhdyit siihen. Koit epäonnistumista ja melkein luovutit sen aikana. Nousit kuitenkin kerta toisensa jälkeen, valitsi uskoa itseesi ja onnistuit rakentamaan yhteyttä asiakkaan kanssa. Osasit tosi hienosti palata kysymään lisää heidän tilanteestaan ja tarpeistaan, kun huomasit, että tyrkytät omaa osaamistasi. Oot nähnyt tosi paljon vaivaa sen eteen, että uskallat ja osaat soittaa näitä kylmäpuheluita!

Mussa herää tän puhelun jälkeen luottamusta kykyyni selviytyä haastavissakin tilanteissa. Tajuan, että oon tosi hyvä pitämään pään kylmänä. Jatkossa haluan pysähtyä vielä enemmän kuuntelemaan, koska tiedän sen olevan mun supervoima. Kuuntelemalla osaan todella olla toisille avuksi.” 

Tavoitteena on ensin auttaa toista (tässä itseäni) näkemään tarkasti se, mistä annat palautetta. Vie itsesi ja toinen takaisin siihen tilanteeseen, jossa toiminta tapahtui. Konkreettisuus on kultaa. Kun toinen saa tarkasti kiinni siitä, mitä hän on tehnyt hyvin, hän osaa ja haluaa toimia jatkossakin niin. 

Kun kohdistat palautteen vaivannäköön, tuet kasvun mindsettiä. Kasvun mindset on kokemus siitä, että pystyn jatkuvasti kehittymään ja oppimaan. Lisäksi nostatat toisen sisäistä motivaatiota huomioimalla hänen autonomisen, eli itsenäisen toimintansa ja kyvykkyyden selviytyä tilanteista. 

Vertaa: “Hyvää duunia!” vs. “Kun otit oma-aloitteisesti kopin tän reklamaation pikaisesta käsittelystä, me voitettiin asiakas takaisin puolellemme!”

Vaikutus

Kuvaa seuraavaksi sitä vaikutusta, joka toisen toiminnalla on ollut sinuun tunnetasolla. Lisäpotkua palautteeseen saa kuvaamalla niitä vaikutuksia, jotka toisen toiminnalla on ollut sinulle, tiimillenne ja/tai toiselle merkityksellisten tavoitteiden saavuttamiseen. 

Ystäväni Miika osallistui Kohtaamisen taito -etävalmennukseeni. Pyysin häneltä palautetta. Hän antoi aivan eeppisen hyvää palautetta, joka auttoi minua nostamaan valmennuksen heti seuraavalle tasolle. Annoin hänen palautteenantotaidostaan positiivista palautetta seuraavan suuntaisesti: 

“Tää palaute, jota annat Miika, on todella konkreettista ja aivan super hyödyllistä. Oot nähnyt vaivaa, kun olet painanut mieleen esimerkkitilanteita valmennuksesta. Esimerkkien avulla autat mua tarkasti näkemään missä toimin hyvin ja missä on mahdollisuus kehittyä. Sidot kehitysehdotukset mun kykyihin ja tavoitteisiin ja sen takia ne on todella helposti vastaanotettavia. 

Arvostan tosi paljon sun tarkkanäköisyyttäsi. Tää palaute energisoi mua ja musta tuntuu just nyt, että voin kehittyä ihan perkeleen hyväksi valmentajaksi. Kiitos tästä. Toivon, että autat mua jatkossakin kasvamaan. Jos ikinä huomaat jotain, missä voisin kehittyä, kerro!” 

Kun kuvaat toisen toiminnan vaikutuksia sinuun henkilökohtaisesti, teet vaivannäöstä käsinkosketeltavasti arvokasta. Toinen saa konkreettisesti tuntea sen, miksi hänen panoksensa on tärkeä. Henkilökohtaisuus synnyttää yhteenkuuluvuuden kokemuksen. Henkilökohtaisuus rakentaa myös tasavertaisuutta ja vahvistaa luottamusta, jotka edelleen mahdollistavat psykologisen turvallisuuden. Lisää palautteen luottamusta ja psykologista turvallisuutta rakentavasta vaikutuksesta tästä loistavasta Teamspectiven blogitekstistä 

Tavoitteena on myös tuoda esiin niitä vahvuuksia, joita toisessa arvostat. Näin herätät toisessa itseluottamusta ja kannustat häntä laittamaan vahvuutensa jatkossakin käyttöön. 

Kun kuvaat toiminnan vaikutuksia tavoitteiden saavuttamiseen, annat vaivannäölle merkityksen. Kun esimerkiksi kuvaat, miten toisen vaivannäkö markkinoinnissa auttaa teidän tiimiä lanseeraamaan uuden applikaation menestyksekkäästi, ilmaiset toisen panoksen olevan tärkeä osa kokonaisuutta.

Merkitys synnyttää resilienssiä, eli kykyä kohdata vastoinkäymiset. Päivittäisessä tekemisessä työn merkitys unohtuu herkästi. Taianomaisella palautteellasi, edes kerran kuussa, voi olla merkittäviä vaikutuksia!

Vaikutuksien kuvaaminen ei aina ole ihan helppoa. Sitä varten tarvitset tietoisuutta omista tunteistasi ja uskallusta ilmaista niitä ääneen. Henkilökohtaisen kokemuksen ilmaiseminen on just se juttu mikä tekee tästä taianomaista palautetta.

Viesti

Kuvaa viimeiseksi se mitä toivot toisen ottavan tästä palautteesta mukaan. Viesti voi olla kannustus ottaa jatkossakin vastuuta, kiitollisuuden ilmaus toisen panoksesta ja osallisuudesta yhteisissä pyrkimyksissä tai tulevaisuuden mahdollisuuden ilmaiseminen. 

Olimme äitini ja isäni kanssa siivoammassa edesmenneen ukkini asuntoa. Äitini puunasi todella uutterasti syvästi likaisen keittiön kiiltokuntoon. Annoin hänelle yksioikoista “Hyvää duunia” -palautetta. Jäi kaunis mahdollisuus osoittaa arvostustani käyttämättä. 

Olisin oikeasti halunnut antaa hänelle positiivista palautetta seuraavanlaisesti: 

“Huomaan Äiti, että teit todella ison työn puunatessasi koko tän syvästi likaisen keittiön. Arvostan sitä huolellisuutta ja tarkkuutta, jolla sen homman hoidit! Se kärsivällisyys, jolla yleisestikin hoidat hommia herättää mussa ihailua. 

Kiitos siitä, että otat vastuuta siellä missä toimitkin. Annat ison lahjan tässä tilanteessa meille ja töissäsi opiskelijoillesi ja kollegoillesi.” 

Viestissä kiteytät sen mitä arvokasta toinen voi jatkossakin tehdä – mikäli haluaa. Annat pallon toiselle. Kannustat ottamaan oma-aloitteisesti vastuuta. Viesti on lempeää kannustustusta annettuna juuri silloin kun toinen on sille kaikkein vastaanottavasin. Viesti vahvistaa kyvykkyyden kokemusta, lisää omistajuutta ja synnyttää itseluottamusta. 

Kuitenkin viesti on positiivisen palautteen vähiten hyödynetty osio. Tiimityöskentelyn kontekstissa viesti on usein kaikkein voimakkain osa. Joku on sanonut, että johtajan tärkein tehtävä on muistuttaa ihmisiä heidän vapaudestaan. Taianomainen positiivinen palaute on tie toisen vapaan ja vahvan toimijuuden tukemiseen. 

Kaikesta huolimatta emme anna positiivista palautetta, koska… 

Me emme anna positiivista palautetta, koska me emme anna positiivista palautetta. Eli meillä ei vielä ole kannustuksen ja kohotuksen kulttuuria. Suostutko sinä tähän? Vai haluatko muuttaa kulttuuria omalla esimerkilläsi? 

Me emme anna positiivista palautetta, koska se alentaa omaa statustamme. Et voi antaa taianomaista positiivista palautetta jalustalta. Kehu nostaa toisen asemaa. Ja laskee hetkellisesti omaa asemaa. Se on pelottavaa. Juuri tämän takia positiivinen palaute myös mahdollistaa hyväksytyksi tulemisen ja joukkoon kuulumisen kokemuksen toisessa. Ja älä huoli. Asemasi kyllä palautuu. Lopulta toisten arvostus sinua kohtaan vain nousee. 

Me emme anna positiivista palautetta, koska emme itse saa sitä. Toisen kohottaminen on vaikeaa, jos itse ei koskaan saa tulla kohotetuksi. Onneksi voit opetella kohottamaan itse itseäsi. Positiivinen palaute itselle on aivan yhtä tärkeää kuin positiivinen palaute muille. Positiivisen palautteen antaminen itselle (ääneen!) on myös paras areena kokeilla tätä mallia. Miten muuten saisit kokemuksen sen taianomaisuudesta?  

Sanompa nyt vielä sanasen ohjaavasta (eli kriittisestä eli negatiivisesta) palautteesta. Ohjaava palaute on super tärkeää. Sen vastaanottaminen ja antaminen vaatii kuitenkin luottamusta. Jos haluat kehittää esim. tiimisi palautekulttuuria, aloita antamalla taianomaista positiivista palautetta. Se luo pohjan voimistavalle palautekulttuurille.

Älä karkaa ihan vielä!

koska haluan antaa SULLE positiivista palautetta!

Huomaan, että oot päässyt tän tekstin loppuun saakka! Oot ottanut aikaa jostakin muusta ja käyttänyt sen mun tekstin lukemiseen. 

Sun kärsivällisyys lukea tää teksti kokonaan, herättää mussa ihailua. Huomaan, että nousee myös iloa, siitä yhteenkuuluvuudesta joka syntyy, kun suakin kiinnostaa positiivisen palautteen voima. 

Sulla on selkeästi halu oppia ja laittaa asioita käytäntöön. Musta olisi tosi hienoa, jos jatkossakin pysähdyt lukemaan ja oppimaan sun elämän hulinan keskellä. Nyt sulla on valtavan hieno mahis – anna taianomaisen positiivisen palautteen lahja sun kollegoille, perheenjäsenille tai pomolle. Vitsi että mua innostaa ihan vaan ajatellakin sitä avautumista, voimaantumista ja luottamusta, jota sä tuut synnyttämään!


Jatka lukemista…

Kohtaamisen taito, Osa 1: Palvele ihmisiä, älä asiakkaita!

Tämä teksti aloittaa neliosaisen Kohtaamisen taito -blogitekstisarjan. Blogitekstisarjan tavoitteena on ensinnäkin osoittaa, että inhimillinen kohtaaminen on ongelmanratkaisua tärkeämpää, kun palvelemme toisia ihmisiä. Toiseksi blogitekstisarja antaa psykologian teoriaan ja käytäntöön, omaan kokemukseeni ja viisaampien ajatuksiin pohjaavaa tietoa ja tekniikoita kohtaamisen taidon kehittämiseen. Tekstit auttavat sinua kehittämään taitoasi huomioida toisen tunteet, tarpeet ja tarina, jotta voit rakentaa… Continue reading Kohtaamisen taito, Osa 1: Palvele ihmisiä, älä asiakkaita!

Hostaamisen taidokkuus – näillä 9 taidolla rakennat psykologista turvallisuutta

Määrittelen hostaamisen taidokkuutena rakentaa psykologisesti turvallista ilmapiiriä. Hosti on henkilö, joka pyrkii rakentamaan vuorovaikutuksellisesti hedelmällisiä kohtaamisia. Voisikin sanoa, että hosti on vuorovaikutus- ja ilmapiiridesigneri. Hostaaminen on kokonaisvaltaista sosiaalista taidokkuutta ja se rakentuu monenlaisista taidoista, joita yhdistellään tilanteen mukaan muuhun osaamiseen. Tässä tekstissä olen pyrkinyt kristallisoimaan viisautta mestari-hosteilta 9 hostaamisen taitoon, jotta sinä voisit johtajana, kouluttajana,… Continue reading Hostaamisen taidokkuus – näillä 9 taidolla rakennat psykologista turvallisuutta

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.