Palveluni

Tunnetaitava palvelutyö

Rakennetaan juuri teidän palveluammattilaiseillenne sopiva valmennus!

Autan palvelutyötä tekeviä ammattilaisia, kuten asiakaspalvelijoita, lääkäreitä, esimiehiä tai coacheja integroimaan käytännön psykologista osaamista työhönsä. Valmennuksissa syvennytään mm.

  • Tunteiten ja tarpeiden psykologiaan
  • Kognitiiviseen empatiaan
  • Aktiivisen kuuntelemisen taitoihin

Näillä tiedoilla ja taidoilla varustettuna syvennetään asiakas/alais/potilassuhteita, ehkäistään uupumusta ja ratkaistaan ongelmien juurisyitä.

Katso kohtaamisen taito -webinaarin tallenne (kirjaudu ensin oppimisen verkkokauppa Oppiaan!) Lisää avoimia valmennuksia ja webinaareja tulossa syksyllä 2020!

Kohtaamisen taito -webinaari auttoi minua kirkastamaan sitä, miten haastavien tilanteiden purkaminen etenee lääkärin työssä. Kohtaamisen tekniikoista haluan kehittää sisällön reflektion taitoa – eli sitä, että ihan vain toistan, mitä potilas kertoo, ja näin annan hänelle pallon takaisin.

– Markus, Lääkäri, Terveystalo


Työyhteisön tunnetaidot

Autan esimiehiä ja tiimejä syventämään vuorovaikutusosaamistaan. Valmennuksissa kehitetään palautekulttuuria, sovelletaan ajattelullista empatiaa sekä pureudutaan yksilöiden ja tiimin tavoitteisiin ja arvoihin.

Rakentavalla vuorovaikutuksella ja tunnetaidoilla:

  • Konflikteista muuttuu mahdollisuus oppia lisää
  • Viestintä on tehokkaampaa
  • Ymmärretään jokaisen uniikit tarpeet ja panos yhteistyössä

Nostetaan teidän työyhteisönne seuraavalle tasolle!

Tunne on lähes kaikessa toiminnassamme mukana; Kuuntele ja kuuntele lisää sekä esitä avoimia kysymyksiä

– Osallistuja, Kohtaamisen taito kriisin keskellä -valmennus

Ilmapiirimuotoilu

Valmennus auttaa yrityksiä pitämään mielekkäämpiä palavereita, vaalimaan psykologisesti turvallista työilmapiiriä ja synnyttämään yhteisöllisyyttä.

Ilmapiirimuotoilukonsultaatio auttaa sinua esim. jalkauttamaan uuden strategian tehokkaasti tai rakentamaan tapahtumaasi rennon ja välittömän tunnelman, jossa ihmiset verkostoituvat innokkaasti.

Lue lisää!

Eikö kukaan nyt saatana tajua kuinka paljon kaistaa epäselvä vuorovaikutusilmapiiri meiltä alitajuntaisesti vie!?

– Pekka, Kaikissa aiemmissa työpaikoissaan